Sözleşmeler

Sözleşmeler, tarafların yol haritasını ve anlaşma koşullarını belirledikleri gibi taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde en başta başvurulacak kuralları belirlemeleri bakımından çok önem arz etmektedirler. Bu doğrultuda hem şirketlere hem de bireylere herhangi bir işbirliği yapmadan öncede mutlak konusunda uzman bir avukata danışmaları, ileride herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda kendilerini koruma altına almaları bakımından çok önem arz etmektedir.

Sözleşmelerin mahkemelerde uygulanması mümkün olmayan maddeler ile doldurulması yerine pratik ve korucu çözümleri içerir, çok yönlü korumayı amaçlayan maddeler ile donatılması temel prensibimizdir. Müvekkillerimize sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin revize edilmesi, sözleşme müzakerelerine katılma gibi konularda hukuki hizmet vermektedir.