Kişisel Verilerin Korunması

Ülkemizde de küresel hukuk sistemine ayak uydurulmuş ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda kişilerin özel hayatlarının gizliliğini korumak, kişilerin verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını belirlemek bakımından yasalar ve yönetmelikler düzenlenmiştir. Kişisel verilen korunmasına ilişkin usul ve kurallara uymayanlar ise başta para cezası olmak üzere ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu bağlamda kişisel verileri işleyen şirket ve kişilere, kişisel verilen korunması prosedürüne ne şekilde uyulması gerektiği hakkında yol gösterip gerekli evrakları hazırladığımız gibi veri ihlaline uğrayan kişi ve kurumlara da hukuki destek vermekteyiz.