Birleşme ve Devralma

Müvekkillerimize özel ve halka açık şirketlerin alım-satımında ve kapanış sonrası destek ve bütünleşme süreçlerinde, şirket birleşme, ayrılma ve konsolidasyonlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca kurumsal davalar, mevzuatı düzenleyici kurumlarla ilişkiler, kurumsal yönetişim, kredi ve girişim sermayesi temini konularında da destek vermekteyiz.

Bu kapsamda sektör ayrımı gözetmeksizin her ölçekteki yerli ve yabancı sermayeli şirkete, özel sermaye fonlarına, banka ve finans kuruluşlarına, yatırımcı, alıcı ve satıcılara teklif aşamasından işlem kapanışına ve arzu edilirse işlem kapanışı sonrası bütünleşme süreçlerine varıncaya kadar her safhada hukuki destek vermekteyiz.