İdare Hukuku

Günümüzde hem bireyler hem de şirketler idarenin bir takım yaptırımları ya da kararları ile karşı karşıya kalabildikleri gibi bir kısım hakların elde edilebilmesi için idareye başvurulması da gerebilmektedir. Bu çerçevede bir idari işleme karşı ilgili idareye itiraz edilmesi, idari işlemin yürütmenin durdurulmasının istenmesi, iptal davası açılması, yine idarenin işlemlerine karşı tam yargı davaları açılması gibi konularda Müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.