Şirketler Hukuku

Ofisimiz konusunda uzman kadrosu ile Şirketlere her türlü hukuki destek sağlayabilmektedir. Bu çerçevede Şirketlerin haklarını en üst seviyede koruyabilecek müzakere edilebilir sözleşmeler hazırlamaktayız. Rakip firmalar ya da iş ortakları ile toplantı müzakerelerine katılmakta ve Müvekkillerimizin menfaatlerine uygun sonuçlar elde etmekteyiz.
Şirketlerin çalışma düzenlerini hukuki açıdan düzenlemekte ve çalışanları ile yaşanan sorunlarını çalışma düzenini olumsuz şekilde etkilemeden en ucuz yöntemlerle çözümleyebilmekteyiz.

Tüm bunların yanında Şirketlerin resmi kurumlar ile yapacağı yazışmaları sağlamakta, resmi kurumlardan izin ya da ruhsatların alınması hususunda hukuki destek sağlamaktayız.