Kentsel Dönüşüm

İnşaat sektöründe çok büyük bir ivme getiren kentsel dönüşüm konularında gerek müteahhit firmalara, gerekse de mal sahiplerine risk raporlarının alınması, sözleşmelerin müzakere edilerek hazırlanması, Belediye – Bakanlık – Tapu Müdürlüklerinden gerekli belgelerin alınması ve izinlerin alınması, başvuruların yapılması hususların en geniş anlamda hizmet vermekteyiz.