İş Hukuku

İnsan kaynaklarının ve personel maliyetlerinin firmalar için çok önemli bir gider kalemi olduğu mevcut piyasada, her türlü firmaya verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti ile firmaların iş hukuku bakımından uygulamalarını incelemekte, firmaların mevcut yanlış uygulamalarını düzeltmekte, işe alım-çalışma süresi-işten çıkarma sürecinde gerekli her türlü belgeleri hazırlamakta ve böylece çalışanların firmalardan elde etmeyi amaçladıkları haksız tazminatların ödenmesinin önüne geçmekteyiz.

Firmaların çalışanları ile yaşadıkları her türlü dava sürecinde firmalar adına davaları takip etmekte ve firmalar açısından en ekonomik yöntemlerle süreci yönetmekteyiz.