Son Günü Adli Tatile Denk Gelen İşlerin Hesaplanması Ne Şekilde Olur?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 104. Maddesine göre; Adli tatile tabi olan, yani adli tatil görülmeyen dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Burada şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir, 6100 sayılı Yasa’nın 104. Maddesi sadece kanunun tayin ettiği sürelerin bitiminin adli tatile denk gelmesi durumunda başvurulabilecek bir süre uzatımdır. Başka bir ifade ile örneğin hakimin verdiği süre uzatımın son gününü adli tatile denk gelmesi durumunda 6100 sayılı Yasa’nın 104. Maddesinde yer alan haklardan yararlanılması hukuken mümkün değildir.