Yargıtay arabuluculuk konusunda çok önemli bir karara imza attı

Arabuluculuk faaliyetinin ihtiyari olduğu ve kamu düzenini ilgilendirdiği sistemimizde bir kısım firmalar işten çıkışlar sırasında personellere tek taraflı olarak hazırladıkları arabuluculuk tutanağını imzalatmayı zorunlu kılabilmektedirler.

Yargıtay bu duruma benzer bir olaya ilişkin verdiği 2019/3694 E. – 2019/13040 K. Sayılı kararında özetle; “6325 sayılı Kanun hükümleri dikkate alındığında, yapılan işlemlerin geçerli ihtiyari arabuluculuk faaliyeti olarak nitelendirilemeyeceği, kanun hükümlerine göre usulüne uygun bir başvuru olmadığı, arabuluculuk görüşmelerinin hiç yapılmadığı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun, geçerli bir tutanak düzenlenmediği” gerekçeleriyle arabuluculuk tutanağının iptaline karar vermiştir.